PL | EN | DE | SE
fidler

Oprócz aplikowania i koordynacji międzynarodowych projektów oferujemy ekspertyzę merytoryczną w następujących dziedzinach:

Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi (ZZOP) 

u p

lanowanie przestrzenne na morzu  u ochrona środowiska 

morskiego u z

arządzanie ryzykiem na obszarach morskich 

u uczestnictwo społeczne w procesach planistycznych

i inne.

Jesteśmy autorami m.in. następujących publikacji: