PL | EN | DE | SE
fidler
Jako jedna z nielicznych na polskim rynku firm wyspecjalizowaliśmy się w obsłudze projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, czyli takich, w których współpracuje ze sobą co najmniej dwóch partnerów z różnych krajów. Finansowane są one z innych źródeł, i funkcjonują na innych zasadach niż polskie fundusze strukturalne typu RPO czy POIG.

Aktualnie obsługujemy programy: Regionu Morza Bałtyckiego, Południowy Bałtyk, Europa Środkowa, Polska – Litwa – Federacja Rosyjska, Life+ oraz 7. Program Ramowy.

Nasi klienci to beneficjenci w.w. programów, czyli instytucje o charakterze non-profit - samorządy lokalne i regionalne, instytucje publiczne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe oraz ponadnarodowe.

Naszym największym atutem jest wieloletnie doświadczenie w projektach transgranicznych, zarówno z perspektywy zarządzającego jak i partnera, zebrane w Niemczech, Szwecji i Polsce. Przez ten czas udało nam się świetnie rozpoznać europejski rynek tych projektów, i stworzyć niemałą sieć kontaktów, z której korzystamy z pożytkiem dla naszych klientów. 

Mamy łatwość nawiązywania i pielęgnowania kontaktów oraz naturalną wrażliwość kulturową, która wynika z dłuższego pobytu zagranicą. Pracujemy w sześciu językach: polskim, angielskim, niemieckim, szwedzkim, rosyjskim i czeskim. Umiemy sprawnie organizować i moderować międzynarodowe spotkania.